Christos Karpouzas

Christos Karpouzas

Sustainability Consultant